PDA

View Full Version : Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung Californiakhongquan2
04-24-2019, 03:53 PM
Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California

Thư mời kỷ niệm 64 năm thành lập Quân Chủng Không Quân.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1556151955-thumbnail.jpg