PDA

View Full Version : Thông Báo #2 LK/TT-UH 1 Hội Ngộ 2010PS khoá 72G
10-24-2009, 12:33 PM
Thông báo # 2
(Subject: Giúp BTC có danh sách cần thiết cho sư liên lạc thông tin )

Kính quý niên trưởng & các bạn thân,

**Chúng tôi ban tổ chức liên khóa trực thăng UH-1 quốc nội -2010 gởi lời chào thân kính đến các anh em trong niềm hân hoan chờ đợi ngày”tay bắt mặt mừng “ vào năm tới.Hiện nay BTC rất cần danh sách của tất cả quý vị niên trưởng và các bạn liên khóa Hoa tiêu TT UH-1 Quốc nội khắp nơi, để tiện việc gửi các thông tin cập nhật đến qúy vi.


http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1255303396.JPG

** Quý niên trưởng cùng các bạn ( không phân biệt tác chiến hay huấn luyện, khóa sinh hay cơ hữu hoặc cấp bậc khi phục vụ tại phi đoàn ) xin vui lòng tiếp tay với chúng tôi bằng cách liên lạc với anh em trong phi đoàn của quý vị, lập danh sách Email & Phone gởi đến cho chúng tôi để BTC dùng vào những việc ích lợi cho buổi hội ngộ sau này.

Đặc biệt BTC cần danh sách hai (2) phi đoàn trực thăng 211 & 233. Và danh sách các khóa sinh thụ huấn nơi đây,HTTT K/ 2 & K/3 & K/5 &K/ 6 & ba khóa 7 & 8 & 9 HTTT ( xin xem phần ghi chú Thông báo # 1 page 1)

** Đây là địa chỉ Quý niên trưởng và các bạn liên lạc về BTC/ LK/TT UH 1-HN/ 2010:

Hao Nguyenvan <hvnguyen_ca@yahoo.com>, 714-873 2648
Dai nguyenvan 72F <nguyendaibeaero@yahoo.com>,714-725 1516
Hy Tranviet <tonytran55@yahoo.com>,714-230 5458
Hung Nguyentan <hung_lisa@yahoo.com>, 714-350 8434
Thành Phan <thanhcoi213@yahoo.com>,
Bằng Nguyễn <bangthuan4020@yahoo.com>,

** BTC sẽ gởi thư mời đến tât cả quý niên trưởng cùng các bạn dựa vào danh sách do quý vị cung cấp qua Email, Phone, và bưu điện.
Một lần nửa vì công việc đa đoan, BTC cần quý niên trưởng và bạn hữu góp bàn tay hợp tác để có được ngày vui trọn vẹn.


http://farm3.static.flickr.com/2581/4032519978_7a51963ffb.jpg

Đâu biết ngày xanh tóc bạc đầu
Bao năm cười khóc chuyện bể dâu
Đêm trường vẫn chiếc thân cô độc
Góc bể mù tăm cánh hải âu....Trần Hậu

Ban tổ chức liên khóa trực thăng UH-1 quốc nội hội ngộ -2010 trân trọng kính chào