PDA

View Full Version : THƯ MỜI Họp Mặt Gia Đình Kỹ Thuật Tiếp Vận & Bô Lão Không QuânPhòng Trực
04-04-2019, 02:40 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1554388850-Thumoi2019int.pdf

Phòng Trực
06-25-2019, 05:59 PM
Tâm thư kính gửi quí Lão ông và Lão bà KQ

Kính thưa Quí Đại Lão Trượng, Quí Anh, Quí Chị ,

Còn 10 ngày nữa là ngày Họp mặt GĐKTTV& Bô lão KQ năm 2019.
Năm nay, ngày họp mặt các Bô lão là ngày Thứ Bẩy 6 Tháng 7 năm 2019, từ 9:30 am tới 3 pm tại

Paracel Seafood Restaurant,
15583 Brookhurst St,Westminster,CA 92683)

Ban Tổ-chức kính nhờ Quí Lão Bà, mắt còn tinh anh, tai còn thính, trí nhớ còn sáng suốt nhắc-nhở Quí Lão Ông ngày giờ nêu trên và tới hàn-huyên, thăm hỏi bạn-bè để đáp ứng lời yêu cầu “ nếu có thương tôi thì thương tôi bây giờ….., nếu tốt với tôi, xin tốt với tôi bây giờ, kẻo để ngaỳ mai…..” (Nhạc và lời cuả KQ Trần-Duy-Đức)

Ghi danh tham dự xin gọi ngay:

TBTC :
KQ Nhữ-Văn-Phúc 949-394-5782
KQ Nguyễn-Cầu 714-530-1741 nếu “nó” không trả lời xin để laị lời nhắn

Nhữ Văn Phúc