PDA

View Full Version : Hịch" diệt Cộng " !loibangTQLC
10-18-2009, 06:12 AM
Hịch diệt Cộng !

“Quốc gia hưng vong

Thất phu hữu trách”

Dòng lịch sử truyền lưu chuyển mạch

Năm ngàn năm văn hiến nước nhà

Trải qua bao thời đại ông cha

Đến hôm nay, ngàn sau vẫn thế

Giặc trong, giặc ngoài, bất kể

Ngoại xâm, nội chướng, không màn

Bất cứ ai xâm phạm đến giang san

Bất cứ ai sỉ nhục lên quốc thổ

Hịch Trần Hưng Đạo, phá tan Mông Cổ

Bình Ngô Đại Cáo, đánh đuổi quân Minh

Giặc Bắc, giặc Tây, khiếp đãm uy linh

Nay Cộng Sản vong nhân, nhục quốc Tông quốc Tổ

Những tội ác của Cộng Sản Việt Nam

Mỗi người dân, là một công tố

Những tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam

Mỗi người dân, là một nạn nhân

Những hành động của Cộng Sản Việt Nam

Mỗi người dân, là một chứng nhân

Một khi đã vạch trần

Chạy trời không khỏi nắng

Vì cứu nước cứu dân

Phải công khai nói thẳng

Vì sông núi hồn thiêng

Phải dõng dạc đường đường

Từ khi Đảng Cộng Sản Đông Dương

Xuất hiện cho đến nay

Biết bao hệ lụy tai ương

Không phải ngày một ngày hai

Mà đã gần 100 năm, thế kỷ

Hỡi quốc dân

Hỡi đồng bào

Hỡi sông núi

Hỡi hồn thiêng

Hôm nay không diệt nó

Thì đến bao giờ mới diệt

Phảng phất suối vàng

Hồn đau thống thiết

Bàn thờ Tổ Quốc

Vợn khói uy linh

Thế thế tiền nhân

Tiên Tổ vặn mình

Máu máu xương xương

Nào sông nào núi

Tiếng tình tự, buồn buồn, tủi tủi

Tiếng sử xanh, nhói nhói, nghe đau

« Gà nhà, bôi mặt đá nhau »

Nếu không, lẫn lộn vàng – thau dí bùn

Phải nhắc lại, tận tường, rành rẽ

Kẻo mai sau, ta thán hàm oan

Dù cho nước chảy đá mòn

Tiếng thơm tiếng thủm, vẫn còn trơ trơ

Ai là con dân nước Việt

Ai là con cháu Lạc Hồng

Ai mang máu đỏ da vàng

Ai mang tiếng nói Việt Nam

Hãy đồng vọng chắp tay

Hướng về Bàn thờ Tổ Quốc

Hãy kính cẩn nghiêng mình

Khấu đầu lạy tạ Tổ Tiên

Bất luận Bắc Nam Trung

Là người Việt Nam trên khắp mọi miền

Nhất nhất dõng dạc tuyên ngôn

Trước hồn thiêng sông núi :

Tội ác của Cộng Sản Việt Nam

Đã và đang làm, non thế kỷ

Chỉ kê khai những tội ác tày trời

Nước Biển Đông, đem rửa cũng không vơi

Núi Trường Sơn, đem chất cũng không hết

Tội ác rõ hơn ban ngày

Không cần bới lông tìm vết

Tội ác rành rành sự thật

Không cần dẫn dụ chứng minh

Phan Bội Châu, ai bán cho Pháp, lặng thinh

Thời chống Pháp, ai đã giết nhiều thành phần Dân tộc

Bao nhiêu người bị giết, bởi chính sách Cái Cách Ruộng Đất

Bao nhiêu người mục gông, bởi chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở

Ai đã hiến Miền Bắc, dâng Cộng Sản quốc tế

Ai xâm chiếm Miền Nam, làm Cộng Sản tay sai

Ai chôn sống dân lành - Tết Mậu Thân - tại Huế

Ai giết hại dân lành – năm 1972

Biến thành Đại Lộ Kinh Hoàng – Mùa Hè Đỏ Lửa

Cái gì, gọi là Mùa Xuân Đại Thắng

Cái gì, gọi là đất nước thống nhất

Cái gì, gọi là đổi tiền, Quân Quản

Cái gì, gọi là đi kinh tế mới

Cái gì, gọi là chính sách cải tạo

Cái gì, gọi là hợp tác xã, quốc doanh

Cái gì, gọi là đổi mới đổi cũ loanh quanh

Tại sao mang cái danh nhà tù cả nước

Tại sao, Đồng Khởi lên rồi tiêu công lý

Tại sao, Cách Mạng xong rồi, mất tự do

Gạo lúa đâu mà phải gặm bo bo

Đất nước giàu mà sao đong húp cháo

Cái cột đèn biết đi

Là gì nói mau, đừng lếu láo

Chữ tỵ nạn dung thân

Là gì nói mau, đừng quanh co

Lão tặc kia, sao dám bảo là « Bác Hồ »

Kẻ hậu lai, sao dám kêu « Cha Già dân tộc »

« Giải phóng Miền Nam », sao nó vơ nó vét

Đầy tớ nhân dân, sao nó thiết nó ngàm

Phục vụ nhân dân, sao tất cả đều là dân oan

« Không có gì quý hơn độc lập, tự do »

Sao dân tộc không có một cái quyền tối thiểu

Hỡi toàn dân Việt Nam

Hỡi con cháu Lạc Hồng

Hướng lên Bàn thờ Tổ Quốc

Khấu đầu lạy tạ Tổ Tiên

Dù ở bất cứ nơi đâu

Trên khắp mọi miền

Hãy đồng vọng tuyên xưng

Muôn người như một

Ai buôn dân bán nước :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai để mất Bản Giốc :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai để mất Nam Quan :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai di dời cột mốc biên giới :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai để mất vùng trời vùng biển :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai để mất Hoàng Sa, Trường Sa :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Ai bày trò chương trình Bô – Xít :

Bọn Cộng Sản Việt Nam

Tại sao nó làm như thế :

Bởi chính nó là tay sai nô lệ giặc Tàu

Vậy, một ngàn năm Bắc Thuộc là gì, hãy nói cho mau

Bởi, chính nó còn hơn Chiêu Thống, rước voi về giày mả tổ

Hỡi toàn dân Việt Nam

Muôn người như một

Bất luận thành phần

Trong nước, ngoài nước

Dõng dạc đứng lên

Nhất nhất tuyên xưng

Đây là Lời Hịch

Đây là Lệnh Truyền

Đây là Thời Điểm

Xóa sạch Cộng Sản để cứu dân cứu nước

Xóa sạch Cộng Sản để bảo vệ sơn hà

Xóa sạch Cộng Sản để xây dựng thái hòa

Xóa sạch Cộng Sản để thắm tô son sắt

Tội ác Cộng Sản, nó trùm lên cả nước

Tội ác Cộng Sản, nó trùm lên toàn dân

Tộc ác Cộng Sản, nhục cả Tổ cả Tông

Tội ác Cộng Sản, nhục cả sông cả núi

Chứ không riêng gì hơn 80 triệu người trong nước

Chứ không riêng gì gần 5 triệu người ngoài nước

Chứ không riêng gì những nhà dân chủ đấu tranh

Chứ không riêng gì Dân Oan dân oán loanh quanh

Chứ không riêng gì Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo

Chứ không riêng gì Nguyên Thiều, Thái Hà, Tam Tòa, Bát Nhã

Đừng mơ hồ mộng tưởng bóp bóp xoa xoa

Đừng đi đêm to nhỏ, đây là chuyện trong nhà

Dẹp cái màn chính trị sa lông

Dẹp cái màn thời cơ đón gió

Nhà tù cả nước, chật ních không còn chỗ

Nghĩa địa hoang tàn, rũ mục hết cốt xương

Gần một thế kỷ, tan nát hết tư lường

Đừng có ngủ gục, mơ tiếng tình thương hư vọng.


Tháng 10 – 2009

Thấu Tâm Can