PDA

View Full Version : Sầu Lẻ BóngPS khoá 72G
10-18-2009, 01:10 AM
http://farm3.static.flickr.com/2531/3752429232_1cb2ab6d7e.jpg
Thân tặng đến những người Anh Em, những bạn hiền Phi Đoàn C chờ học tại Thiên Nga vào những năm 1973 La Thanh Bình, Trần Thanh Thiếc, Trương thanh Vân, Nguyễn hửu Đức, Thạch Sanh, Trương Sên, Nguyễn văn Tốt ..... rât nhiêu bạn bè nửa mà hôm nay thơi gian có qua, nhựng tình bạn vẫn không bao giờ nhạt nhòa trong trí
http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Sau-Le-Bong.mp3