PDA

View Full Version : Adieu Jolie Candy - Jean-François MichaelThDaiHan
02-13-2008, 04:27 PM
<center>
<br />
Thân tặng HowD ...& cùng các ông 72E :CungBia1:
<object id="embed1" width=522 height=358 70classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" type="application/x-oleobject" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715">
<param name="filename" value="http://www.malhanga.com/musicafrancesa/adieu_jolie_candy-video/Adieu Jolie Candy.wmv">
<param name="autostart" value="true">
<embed src="http://www.malhanga.com/musicafrancesa/adieu_jolie_candy-video/Adieu Jolie Candy.wmv" width=422 height=358 autostart="true" type="application/x-mplayer2"></embed>
</object></center>

HowD
02-14-2008, 01:42 AM
Cám ỏn TDH. Adieu Jolie Candy! C'est l'heure déjà de t'en aller, dans cet avion .... :rose:
Nhớ lắm chứ! Nhớ ngày các bạn gái tiển đủa CP1, HowD, GH ... đi làm nghĩa vụ trai nước Việt! :holding:

ThDaiHan
02-14-2008, 08:25 PM
Trơì !!. tôi nhớ Bác mà Bác lại nhớ "cánh Gà & Giao C.. họp" ... buồn nhi ? ... :icon_crying:

HowD
02-15-2008, 08:59 PM
Tui cám ỏn cb T DH rồi mà... :thankyou: Nghe bài hát này năm 72 lúc con`đeo SVSQ bảng đỏ....Thời bấy giờ chưa quen cb...

chopper1
02-16-2008, 02:52 PM
Ông ThDaiHan "quờ quạng" há ??? hihi ... :D ... Ông muốn chè lá cb HowD ...