PDA

View Full Version : Năm Tháng Vội Vãsaomai
11-23-2018, 10:15 AM
<iframe width="903" height="508" src="https://www.youtube.com/embed/IPP4NQOYHac" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Năm tháng vội vã....nghe bản guitar này bạn sẽ nhớ về ai trong quá khứ nhiều nhất?
Nam thanh niên Diệp Nhuệ Văn sinh năm 1989 tại Quảng Đông, 1 trong 10 guitarist nổi tiếng ở TH.