PDA

View Full Version : Ngươì Đi Qua Đơì Tôi - Khánh LyThDaiHan
02-12-2008, 06:47 PM
<center><table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tr><td style="text-align=justify" class="textbody"><div align=center><FONT color=#660066><FONT size=4><STRONG><BR>Thơ Cũ Của Nàng<BR><FONT size=2>Trần Dạ Từ</FONT><BR></STRONG></FONT><BR>Người đi qua đời tôi <BR>Trong những chiều đông sầu <BR>Mưa mù lên mấy vai <BR>Gió mù lên mấy trời <BR>Mây mù lên mấy biển <BR><BR>Người đi qua đời tôi <BR>Hồn lưng mùa rét mướt <BR>Đường bay đầy lá mùa <BR>Vàng xưa đầy dấu chân <BR>Lòng vắng như ngày tháng <BR>Đen tối vùng lãng quên <BR><BR>Người đi qua đời tôi <BR>Chiều ầm vang tiếng sóng <BR>Bàn tay mềm khói sương <BR>Tiếng hát nào hơ nóng <BR><BR>Người đi qua đời tôi <BR>Nghe những lời linh hồn <BR>Phi lao dài tiếng ru <BR>Êm ái lòng hối tiếc <BR>Trên lối về nghĩa trang <BR>Trong mộ phần tối đen <BR><BR>Người đi qua đời tôi <BR>Không nhớ gì sao người .<BR><BR><STRONG>Phạm Đình Chương</STRONG> soạn thành ca khúc,<BR><STRONG>Khánh Ly</STRONG> hát<BR><BR><BR><BR></div></FONT>
<table cellpadding=0 cellspacing=1 align='center'><tr><td colspan=1 align="center"><embed name=NSPlay pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=http://www.canhthep.com/modules/Forum/forums/70a/nhac/notes/30402.nguoidiquadoitoi.mp3 width=500 height=50 AutoStart='1' ShowControls='1' ShowPositionControls='1' ShowDisplay='0' ShowStatusBar='1' Subtitle='0' Caption='0' loop='-1'></embed></td></tr></table></td></tr>
</table>

chopper1
02-13-2008, 03:21 PM
Thanks cb ThDaiHan ... :icon7: