PDA

View Full Version : Trang Nhật Ký - Nhả Thanh trình bàychopper1
12-19-2007, 04:23 PM
<center>
Vào ngày ấy ... muà hè tôi từ giả ra đi ... về miền cát trắng ... & ..vẩn còn lưu luyến áo trắng học trò ... ... xin tặng các ông ... 72E ...
<br />
<br />
<table border=2 bordercolor="blue" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/trangnhatky/Tnk.jpg');width:510px;height:385px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=120 direction=up><dl><dl><font color="blue" face="times new roman" size=2><i>
<br />
Trang Nhật Ký<br />
Nhạc: Hoàng Trọng<br />
Trình bày: Nhả Thanh<br />
<br />
<br />
Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký <br />
Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn <br />
Mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng <br />
Lòng vấn vương gì mà buồn khi bước sang ngang <br />

<br />
Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối <br />
Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời <br />
Mà nay ôi giờ vu quy đến rồi <br />
Nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi <br />
<br />
Có đâu ngờ ai se duyên tơ <br />
Ai làm cho tan giấc mơ <br />
Lỡ mong chờ, xuôi nên bơ vơ <br />
Xuôi tình yêu ra hững hờ <br />
<br />
Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới <br />
Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời <br />
Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời <br />
Nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi <br />
<br />
<tr><td></td></tr></table></div>
<br>
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1324997774.mp3

chimtroi
12-20-2007, 10:17 AM
Cám ơn bác Chopper1 nhiều lắm. Thật là tuyệt.
Có thể cho yêu cầu thêm "một chuyến bay đêm" được không? (do My Lan hát).
Già Gân

ThDaiHan
12-20-2007, 03:37 PM
Thanks ... cán bộ Chopper1 ... nghe bài nầy tôi nhớ ... mấy tuần nằm ở trại "Phi Dũng" ... chờ sự dụ lịnh về Saìgòn ...

ThĐạiHàn kính chào Cán bộ "Chimtrơì" ...