PDA

View Full Version : Tìm bạn khóa 73EThuyduong
09-24-2009, 02:59 PM
Trong mục Chatbox HQPD có phần nhắn tin tìm bạn khóa 73E như sau, xin đưa lên diễn đàn cùng quý bạn:
Than chao cac ban,
Toi xin tu gioi thieu : SVSQ Mai dang quang Duc khoa 73E, du hoc Lackland-Texas khoang thang 1/1974 sau do sang For Rucker-Alabama hoc truc thang khoa non mau shit. Chung khoa voi Bo van Nhan, On Ba, Huynh khanh Hỉep, Thieu Uy Vui, Nguyen phi Lan ...
Mong duoc lien lac voi cac ban . Email khanhminhmai@yahoo.com