PDA

View Full Version : A-37 vnchphitrang
05-22-2018, 02:39 PM
https://youtu.be/S-bxdju04Mk?t=11
A-37 thuộc Không lực VNCH vẫn còn tung hoành trên bầu trời.