PDA

View Full Version : Cách post hình và nhạc vào HQPD



Thuyduong
09-21-2009, 05:49 PM
Xin post lại bài viết của Chimtroi vì lý do kỷ thuật đã bị mất trong thời gian qua, thành thật xin lổi quý NT và các bạn. TD


Thưa quý NT và Quý Bạn,
Nhằm đơn giản hóa việc gởi hình và nhạc lên diễn đàn, HQPD vừa gắn vào editor mục "upload Hình & Nhạc" . xin theo các bước như sau:

1. Nhấn vào mục "upload Hình & Nhạc" (hình 1, nút 1.)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1240781280.png

2. Chọn file hình hay nhạc (mp3, wma) từ máy muốn đưa lên HQPD ( hình 2)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1240781747.png

3. Sau khi upload xong, một window mới sẽ cho đường link của file vừa được upload (hình 3). Copy đường link nầy (bằng cách nhấn chuột trái kéo lên đường link, buông ra nhấn tiếp chuột phải lên đường link vừa đánh dấu, chọn copy)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1240781790.png

4. Gắn link nầy vào editor của HQPD ( xem hình 4)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1240781848.png

Cách nầy khá đơn giản dành cho quý anh thường gặp trở ngại khi gởi hình hay nhạc vào HQPD. Cho các anh đã thông thạo việc post hình và nhạc, xin vui lòng tiếp tục dùng cách nối link qua một server trung gian (xem phần hướng dẫn của anh Caonguyen) nhẳm giảm bớt số webspace mà HQPD đang xử dung.

Chân thành cảm ơn quý anh và các ban.

Xin xem thêm phần bổ túc tại: http://hoiquanphidung.com/showthread.php?t=2632