PDA

View Full Version : Cám ơn webpage mớiPS khoá 72G
09-20-2009, 01:56 AM
Hi Bác Thuyduong,
Hôm nay lên HQPD thấy bác đã dọn dẹp sạch sẻ một webpage dành cho BTC -Hội Ngô Liên khóa 72-73 SVSQ-KQ. Bản thân tôi xin cám ơn sự thâm tình tri kỷ của bác đã có cử chỉ rât đẹp cho tôi và cho các A/E.
Tôi sẽ có việc làm trong webpage này trong những ngày sắp tới, khi nào BTC -Hội Ngộ cần thông báo tin tức đến tất cả A/E và hy vọng rằng các cựu SVSQ- KQ cũng hoan hỉ hội ý chung nhau xây dựng rât thực tế trong webpage do công sức của bác tạo ra.
:thankyou::thankyou:
PS- khóa 72G