PDA

View Full Version : Bâng Quơ - Phú Quangchopper1
02-11-2008, 09:34 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/bangquo/bq.gif');width:550px;height:481px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><font color="yellow" face="times new roman" size=1><i>
<br />
<b>BÂNG QUƠ<b/>
<br />
Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may <br />
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây <br />
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ <br />
Đôi khi ta thèm lang thang như gió <br />
Đôi chân vô định về miền hư vô <br />
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ <br />
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao <br />
Thương một vì sao giờ xa quá rồi <br />
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói <br />
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi <br />
<br />
Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá <br />
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca <br />
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng <br />
Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai <br />
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa <br />
Bỗng chợt về với sóng xa. <br /></td></tr></table><embed style="filter:Invert(); WIDTH:550px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/bangquo/Bang%20Quo_Phu%20Quang.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
02-12-2008, 01:00 PM
:icon_smiless::icon_smiless::icon_smiless:
schon besser...
:kk: