PDA

View Full Version : Gui adminNguyen Hoang Tan
09-19-2009, 05:50 AM
Quý Ngài xữ dụng chữ Việt trong web không chuận Nên tôi không hiểu làm sao để pót bài
Thanks

Thuyduong
09-20-2009, 08:22 PM
Bác Tân thân mến,
Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều lỗi trong trang web nầy chưa thể phát hiện hay sửa đổi , tuy nhiên ngay cả những software chuyên nghiệp đắc tiền nhất cũng cần có thời gian để hoàn chỉnh các lỗi mà phần lớn do người xữ dụng báo lỗi.
Vì vậy, nếu có thể xin bác cho biết rõ hơn một chút về những điều không chuẩn của tiếng Việt trong trang web nầy để chúng tôi có cơ hội sửa chửa cho tốt hơn, cũng như những lỗi vẫn còn gây trở ngại trong diễn đàn, xin đa tạ.
admin@hoiquanphidung.com