PDA

View Full Version : Mục Lục Kho Dữ Liệu, Hành Trình 10 Năm HQPDchimtroi
03-19-2018, 08:55 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1521492422-mucluc10.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1521492439-mucluc20.jpg

HQPD vừa thiết lập trang Mục Lục toàn kho dữ liệu gồm khoảng 26 ngàn đề tài được đăng trên tất cả các chuyên mục. Một số đặc điểm của trang mục lục nầy như sau:

1. Mục lục dựa vào kho chứa dữ liệu (Database) nên bao gồm toàn thể các bài đăng được lưu trữ trong 10 năm qua (từ 11-2007 đến tháng 3-2018).

2. Mục lục có thể chọn sắp xếp thứ tự theo tựa bài, tên người đăng (member), chuyên mục... giúp cho việc tìm kiếm bài của thành viên đã đăng hay tên một bài viết... dễ dàng. Sự sắp xếp có thể theo vần ABC từ A->Z và ngược lại Z->A hoặc thứ tự số nhỏ đến lớn và ngược lại. Số thứ tự (STT) đánh dấu bài từ cũ (1) đến mới nhất (26132). Rất tiếc vì tên tác giả không được liệt kê trong kho dữ liệu nên việc tìm kiếm bài viết qua tên tác giả không thể thực hiện được. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều nầy để giúp việc tìm kiến dễ dàng hơn (thí dụ như cột 'Người đăng', 'Tác giả').

3. Một số nội dung thuộc đề tài trong trang mục lục có thể không còn tồn tại vì đã bị xóa tạm (soft delete) nhưng vẫn còn nằm kho dữ liệu. Cũng tương tự, một số bài viết đã lâu không còn thích ứng với kỹ thuật cập nhật nên không hiển thị, hay các link đã mất vì dùng server bên ngoài HQPD trong giai đoạn sơ khai của HQPD, các server nầy nay không còn nữa.

Dù vậy BĐH tin tưởng bảng Mục Lục nầy sẽ cung cấp khoảng 80% chi tiết về nội dung HQPD rất thực dụng cho việc tìm kiếm bài, nhằm bổ sung những trang mục lục đã được thực hiện trước đây cho từng chuyên mục hay tổng hợp. Ngoài ra, phần sắp xếp theo thư tự theo tên Member sẽ giúp cho tác giả hay người đăng bài có thể tìm lại bài của mình mà hệ thống forum không cung cấp đầy đủ.

Bạn đọc có thể tìm thấy lại những bài viết thật đơn giản dễ thương, đầy lỗi chính tả của những ngày đầu mới thành lập, trình bày thô sơ nhưng đầy hứng khởi và tình tự, cho đến những bài viết được trình bày công phu cập nhật hôm nay.

Cuối cùng, cũng qua bảng mục lục nầy, BĐH/HQPD hy vọng sẽ lần lược chỉnh trang kho dữ liệu, tháo bỏ những đề tài không còn hiện hữu như trình bày trong phần (#3) bên trên. Ngoài ra, một số bài viết dùng hình ảnh từ link một server khác (hotlinking) nay không còn tồn tại hay phim ảnh bị mất link... cũng sẽ lần lượt được xóa bỏ, giúp người đọc khỏi mất công truy cập cũng như làm nhỏ lại kho dữ liệu vốn rất lớn sau 10 năm thu thập.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1521504954-Please-click-here_11.gif

===>Vào trang Mục Lục (https://hoiquanphidung.com/mucluc/mucluc_hqpd.php)