PDA

View Full Version : Nguyệt San Không Quân "Lý Tưởng" Tài Liệu Xưa ...SVSQKQ
02-24-2018, 06:15 PM
Hình Ảnh Sưu Tầm Caymai Việt Nam :cool1:
Tài liệu này vô giá nó chứa đựng rất nhiều lịch sử của Không Quân QLVNCH


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519495604-28164864_948492221992348_9214118471311558271_o.jpg

SVSQKQ
02-24-2018, 06:35 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519496687-1930876_948492508658986_2011717348530149586_n.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519496905-28471224_947979005377003_5879600456750612977_n.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519496990-28167111_947979008710336_1253519164696766666_n.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519497178-28058405_947979002043670_4211606568199073286_n.jpg

SVSQKQ
02-24-2018, 07:01 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498479-6.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498508-8.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498564-10.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498616-11.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498657-12.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498672-13.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498695-14.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498715-15.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498732-16.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498748-17.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498766-18.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498790-19.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498807-20.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498847-21.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519498860-22.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519499045-23.jpg


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519499099-24.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519499117-25.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519499133-26.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519499148-27.jpg