PDA

View Full Version : Thành Kính Phân ƯuPS khoá 72G
09-09-2009, 02:15 AM
http://farm4.static.flickr.com/3507/3901828885_eed48f0721.jpg

ĐƯỢC TIN BUỒN THÂN PHỤ CỦA NT- Khóa 72A NGUYỄN NGỌC CHÂU PHÒNG :
Cụ Ông PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU THẠCH (Cựu Trung Tá Biệt Phái Không Quân - Hành Chánh Tài Chánh )
Đã thất lộc ngày 7 tháng 9 năm 2009 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 85 tuổi.

Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa 72 -73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010

Xin gởi lời Thành Kính Phân Ưu cùng N/T-72A Nguyễn Ngọc Châu Phòng và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phêrô Nguyễn Châu Thạch sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

T/M - BTC Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010
Cựu SVSQ-KQ Nguyễn văn Thanh

PS khoá 72G
09-09-2009, 03:14 AM
http://farm3.static.flickr.com/2670/3901818909_262319c943.jpg

Vừa nhận tin buồn của phụ thân cựu SVSQ 72A Nguyễn Ngọc Châu Phòng là Cụ Phero Nguyễn Châu Thạch vừa tạ thế tại Houston TX vào thứ hai Sept 7th 2009.
Anh chi thành thật chia buồn đến đại gia đình Phòng và nguyện cầu hương linh
Cụ sớm về miền đất Chúa.

Anh chị Vũ Tất Thắng
Montreal (Canada)

Thuyduong
09-10-2009, 09:48 PM
http://hoiquanphidung.com/images/Tranghoa.jpg

Hội Quán Phi Dũng Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Nguyễn Ngọc Châu Phòng và tang quyến
Xin nguyện cầu cho linh hồn Cụ Ông sớm được về nước Chúa

PS khoá 72G
09-12-2009, 02:52 AM
http://farm3.static.flickr.com/2670/3901818909_262319c943.jpg

Thành kính phân ưu

Được biết Nhạc mẫu của cựu SVSQKQ 72A Nguyễn Thành Bổn vừa quá vãng
Anh chị thành thật chia buồn cùng gia đình em và nguyện
cầu hương linh Bác gái sớm siêu thóat nơi miền cực lạc.

Gia đình Vũ Tất Thắng
Montreal (Canada)

PS khoá 72G
09-12-2009, 03:11 AM
http://farm4.static.flickr.com/3507/3901828885_eed48f0721.jpg

Thành kính phân ưu

Nhạc mẫu của 72A Nguyễn thành Bổn là Cụ bà :
Theresa Hoàng thị Thược đã được Chúa gọi về lúc 1:00 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2009 tại Wichita falls, TX. Hưởng thượng thọ 85 tuổi.

Hiện linh cửu ở tại nhá quàn :
OWENS & BRUMLEY
1317 9th St
WichitaFalls, TX 76301

Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 9 năm 2009 tại
Giáo đường Đức Mẹ Vô Nhiễm
2901 Barnett
Wichita Falls, TX 76310

Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa 72 -73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010
Xin gởi lời Thành Kính Phân Ưu cùng N/T-72A Nguyễn Thành Bổn và N/TTr/úy Khổng Trung Phương P/Đ 546cùng đại tang quyến.
Nguyện xin Chúa, mẹ Maria và Thánh cả Giuse dẫn đưa Linh hồn Theresa vễ hưởng nhan thánh Chúa.
T/M - BTC Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010
Cựu SVSQ-KQ Nguyễn văn Thanh

PS khoá 72G
09-12-2009, 02:02 PM
http://farm3.static.flickr.com/2670/3901818909_262319c943.jpg

Thành kính phân ưu

Được biết Nhạc mẫu của cựu SVSQKQ 72G Ngô Văn Linh vừa quá vãng tai Việt Nam
Anh chị thành thật chia buồn cùng gia đình em và nguyện
cầu hương linh Bác gái sớm siêu thóat nơi miền cực lạc.

Gia đình Vũ Tất Thắng
Montreal (Canada)

PS khoá 72G
09-12-2009, 02:14 PM
http://farm4.static.flickr.com/3507/3901828885_eed48f0721.jpg

Thành kính phân ưu

Được tin nhạc mẫu của 72G Ngô văn Linh vừa mãn phần tai Việt Nam

Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa 72 -73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010
Xin gởi lời Thành Kính Phân Ưu cùng bạn hiền Ngô văn Linh cùng đại tang quyến.
Nguyện xin hương linh cụ Bà sớm thanh thoát miền vĩnh hằng

T/M - BTC Hội Ngộ Liên Khóa 72-73 cựu SVSQ-K/Q năm 2010
Cựu SVSQ-KQ Nguyễn văn Thanh

PS khoá 72G
09-13-2009, 05:33 PM
Hi bác hanghac,
Nhờ bác nhắn lại với Linh già, thong thả PS sẽ gọi phone vấn an hai bác Linh nhà ta.
Không quên chúc riêng bác và gia đình cùng tất cả phe ta được hồn an xác mạnh .
PS.

hanghac
09-13-2009, 09:56 PM
Hiện Già Linh đang cùng gia đình đưa linh cửu về quê ở Quảng Ngải và chôn tại đất nhà ,khi nào về lại T/p thì tao báo lại cho mầy biết sao .