PDA

View Full Version : Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cươì - Bảo Yếnchopper1
02-08-2008, 09:46 PM
<center>
<br />
"Xin gởi đến những ngươì bạn thân thương cuả tôi đã không còn mẹ trên đơì nầy, kể cả tôi...
và người bạn với diễm phúc còn mẹ bên mình .... :40:
.... Xuân về ... nhớ mẹ ....
Ch1 "

<td><embed src="http://hoiquanphidung.com/nhac/DoiCaThienThuTiengMeCuoi.swf" allowfullscreen="true" width="700" height="500"></embed></td>


Xin bạn chờ vài giây file loading
<center>

Thuyduong
02-09-2008, 12:23 AM
:40:Cám ơn bạn hiền đầu năm cho nghe và xem một tuyệt phấm.
Cứ muốn nghe và nghe mãi..

chimtroi
05-10-2012, 04:39 PM
Nhân ngày lễ Mother's Day kính mời quý bạn nghe lại tuyệt tác " Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười" để nhớ về Mẹ.