PDA

View Full Version : Tinh long & chiến hữu hội ngộ kỳ ixthanphongkingwood
11-07-2017, 02:16 PM
LỄ TƯỞNG NIỆM & TINH LONG HỘI NGỘ KỲ IX
Ngày 6-7-8 tháng 4 năm 2018 tại Houston, Texas, USA

Kính gửi quý Niên Trưởng, quý Chiến hữu gia đình Tinh Long 821
Đồng kính gửi quý Niên trưởng, quý Chiến hữu các Phi đoàn C-119


Nếu quý vị cần giấy mời gửi qua bưu điện để phỏng vấn xuất ngoại, xin liên lạc BTC ASAP

/uploadpics/mp3_pdf1017/1510669435-tlhn.pdf


https://youtu.be/T_1buAOQFtY