PDA

View Full Version : Bão vô tới Việt Nam !Cowboy72A
09-14-2017, 07:23 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1505416913-TyphoonDoksuri.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1505417093-TyphoonDoksuriImage.jpg