PDA

View Full Version : Ðếm saoSCut
12-19-2007, 02:13 AM
Ðêm thường em đếm sao
Tìm xem anh chốn nào
Giửa trời mênh mông đó
Có buồn lắm không anh?

Áng mây nào bay qua
Cho tôi nhắn đôi lời
Cùng người bay đêm ấy
Về đây chung gối tay.

Phố phường chung quanh đây
Bừng lên theo tiếng nhạc
Từng nhịp điệu nhặt khoan
Sao thiếu nhịp quân hành

Rừng xa vang súng nổ
Là giờ anh chiến chinh
Tìm bay theo tầm đạn
Dẹp tan lũ vong tình

Anh còn ham bay mãi
Ðời nhẹ như khói sương
Còn em bao tâm sự
Dõi theo suốt đêm trường

Về đây đi hởi anh
Ðêm khuya em chờ đợi
Chung say chén rượu đào
Ngọt bùi sớt chia nhau.

Song Chuy 11