PDA

View Full Version : Về Dưới Mái Nhà -Y VânPS khoá 72G
08-22-2009, 03:18 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1248839976.JPG
A-1E Skyraider bay trong đội hình trên bầu trời Nam Việt Nam trên đường đến mục tiêu, ngày 25 tháng 6 năm 1965. Những máy bay này thuộc Phi đoàn 34 Chiến thuật, đóng tại Biên Hòa, Nam Việt Nam.
Về Dưới Mái Nhà-Y Vân-Mai Thiên Vân.Kính tăng đến các A/Cvà bạn hữu ghé thăm HQPD -Liên khóa 72 & 73 SVSQ/KQ :startwinklesmall::startwinklesmall:
http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Ve-Duoi-Mai-Nha.mp3