PDA

View Full Version : Hội Ái Hữu Không Quân VNCH San Diego 2017SVSQKQ
07-09-2017, 04:06 AM
rk-inefBe1w

Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập 1977 - 2017
Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời....

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499573303-40 NAM THANHLAP KQSD_NO ANH NGA (3).jpg

SVSQKQ
07-10-2017, 12:13 AM
Best Recreation Cities in the Country.
Topping the list, Orlando, Florida with San Diego, California at a close second and Las Vegas, Nevada bringing in third place.
San Diego was leaps and bounds ahead in the Entertainment and Recreational Facilities, Quality of Parks categories.
Source: WalletHub
The top ranking Best Recreational Cities in California included:
San Diego (Number 2 nationally)
San Francisco (Number 9 nationally)
Sacramento (Number 15 nationally)
Los Angeles (Number 17 nationally)
Long Beach (Number 35 nationally)
Stockton (Number 39 nationally)
Bakersfield (Number 41 nationally)
Irvine (Number 60 nationally)
Anaheim (Number 63 nationally)
Fresno (Number 71 nationally)
San Bernardino (Number 75 nationally)
San Jose (Number 80 nationally)
Riverside (Number 88 nationally)
Fremont (Number 92 nationally)
Santa Ana (Number 94 nationally)
Oakland (Number 95 nationally)
Chula Vista (Number 97 nationally)

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499645496-IMG_9241-Oceanside-Pier-Beach-Sunset.jpg

SVSQKQ
07-13-2017, 01:17 AM
Cứ Tưởng Như Ngày Nào ...
Sau hơn 42 nẳm rời trường bay và nhiều biến cố xãy ra anh em không gặp lại nhau và mất liên lạc. Tình cờ được nghe người bạn nói sắp có ngày hội ngộ liên khóa ở San Diego. Sau qua nhiều thăm hỏi và trao đổi hình ảnh xưa, chúng tôi liên lạc được với nhau và hẹn găp nhau trong ngày hội ngộ sắp tới.

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499906825-hawaii.png
Anh bạn text:
"có máy bay đủ loại, các bạn muốn bay loại nào?"
"đủ loại áo phi bào không quân và súng đạn đầy đủ"

Tôi:???????

Anh bạn text thêm hình:

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499907791-may bay.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499907833-maybay1.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499907853-ao bao.jpg
Tôi mới chợt tỉnh là anh bạn muốn mình chọn đồ mặc và đeo súng trong ngày họp mặt.
Cứ tưởng như ngày đó chuẩn bị đi phi vụ .....


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499908375-f6.png

SVSQKQ
07-13-2017, 04:28 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499920116-minh.png

SVSQKQ
07-14-2017, 12:47 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1499993015-x5.jpg