PDA

View Full Version : Tìm thầy thiếu úy nguyễn công bảothiennga7A
08-07-2009, 01:56 PM
THIẾU ÚY NGUYỄN CÔNG BẢO , năm 1973-1974 .dạy Anh Văn ở Trừong Sinh Ngữ Quân Đội, sau 1975, không biết còn ở VN hay đã đi nước nào .Niên Trưởng nào biết tin của Thày BẢO làm ơn cho HQPD biết . thiennga7A cám ơn nhiều . Thày BẢO ơi, hồi cuối năm 1973, em học Thày cuốn 2.400 ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội,và em đã chịu 1 ơn lớn của Thày , có thể nói ngang với ơn cứu mạng .Chuyện Thày ra ơn với em, em đã nhiều lần kể lại cho vợ con em nghe . Riêng em không bao giờ em quên .Năm ngoái, em đã nhắn trên "CÁNH THEP'' tìm Thày, mà đến nay vẫn chưa có hồi âm .Nay em lại nhờ PHI DŨNG .Nếu Thày đọc được ,làm ơn cho em biết tin .

thiennga7A
08-13-2009, 04:45 PM
Kính nhờ HQPD đính chính giùm: Người thiennga cần tìm là Thiếu Úy NGUYỄN CÔNG BẢO dạy Anh ngữ ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội Sai Gòn . Chứ Không phải Thiếu Úy PHẠM CÔNG BẢO, sai cái họ rồi . Cám ơn .