PDA

View Full Version : Tìm KQ F-5 Nguyễn Tấn Thànhkhongquan2
04-11-2017, 03:21 PM
Tìm cựu Trung Uý Nguyễn Tấn Thành Phi Đoàn F-5 Biên Hoà đã từng ở trại camp Pendleton, California, sau xuất trại qua Tucson, Arizona.

Người nhắn:

Võ Tuấn
email: hvidvo@aol.com
ĐT: (202) 647-3394