PDA

View Full Version : Lễ Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính Trên LTL 7Bkhongquan2
03-23-2017, 04:43 PM
Hình ảnh ngày lễ tưởng niệm Quân Dân Cán Chính đã bỏ mình trên liên tỉnh lộ 7B, tháng 3-1975

Photos by Dư Quang Nê, San Jose
Friday, March 17, 2017 10:33 PM


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285837-z13.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285866-z12.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285911-z16.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285924-z14.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285944-z15.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490285955-z17.jpghttps://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490288284-Please click here_11.gif

https://photos.google.com/share/AF1QipM8px57qhmsD5HVxlEai1gRFtyyc66vGprhcy2EPEuIza Mz6gDwhK3Zmfvj_HWFag?key=eG51UlNSZ2V4NlFieFBEWDBWZ zdMRm01SXZtSHVB