PDA

View Full Version : Ngày Xưa Hoàng Thị72f219longma
08-03-2009, 12:30 AM
Mời quí vị....thưởng thức.

Xin lưu ý, nếu slideshow không tự động mở, xin quí vị bấm F5 key mới nghe được nhạc

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1249259270.ppt