PDA

View Full Version : Thay Đổi Đường Link Vào HQPDchimtroi
03-22-2017, 12:18 AM
Đường vào HQPD : https://hoiquanphidung.com

Vì nhu cầu bảo vệ dữ kiện cá nhân người sử dụng internet, phần lớn các trang web hiện nay đều được mã hóa khi chuyển tải dữ kiện từ trang web đến server, đặc biệt là các công ty hay các portal mua bán mà chi tiết về cá nhân của khách hàng được bảo vệ hàng đầu như tên họ, email, trương mục, credit card, các chi tiết Log in, register, password...) để tránh bọn tin tặc chận bắt và khai thác những dữ kiện nầy khi trên đường chuyển tải giữa trang Web và Server, được coi như một tuyến đường mênh mông không chủ . Phương cách nầy được gọi chung là SSL Certificate.


SSL Certificates provide secure, encrypted communications between a website and an internet browser. SSL stands for Secure Sockets Layer, the protocol which provides the encryption. SSL Certificates are typically installed on pages that require end-users to submit sensitive information over the internet like credit card details or passwords. Example pages include payment pages, online forms and login pages.

Đặc tính để nhận biết một trang web có biện pháp an toàn nầy là địa chỉ https://... với ổ khóa màu xanh nằm bên cạnh trượng trưng cho sự an toàn mà các browser mới nhất nhất hiện nay đều sử dụng (FireFoxe, Chrome, Edge...), khác với một trang web thông thường (dùng www... hay http://...).

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490059447-link11.jpg
Trang HQPD dùng SSL (https://...)

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490059536-SSL_FF1.jpg
Trang HQPD cũ (http:// ... )

Thí dụ khi dùng Firefox để login vào một trang web thông thường, một lời cảnh báo sẽ hiện ra khi bạn điền tên họ hay password vào ô log in, đại loai: "This connection is not secure. Your access data may fall into the wrong hands on this page".


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490143152-SSL2.jpg

Mặc dù HQPD không nhất thiết phải dùng phương cách nầy vì chỉ là một diễn đàn thân hữu, không có những dữ kiện cá nhân"nhạy cảm" như business được kể trên, việc bảo vệ chi tiết cá nhân của thành viên cũng là điều cần thiết, nhất là khi cần phải dùng đến tên họ, email, password khi register hay Log in, ngoài ra các trang Hội Ngộ KQ với nhiều chi tiết cá nhân người ghi danh tham dự rất cần phải bảo vệ. Vì vậy BĐH/HQPD vừa qua đã trang bị SSL cho trang nhà, tạo an toàn cho khách viếng thăm cũng như thành viên cộng tác. Vì phải thay đổi DNS (Domain Name System) từ http://hoiquanphidung.com sang https://hoiquanphidung.com, một số bookmark của Quý NT và quý Bạn trên favorite list của browser có thể không còn sử dụng được, như không vào HQPD được hay HQPD không display hoàn toàn trang web, xin nhớ sửa lại thành:
https://hoiquanphidung.com (trang chính) hay https://hoiquanphidung.com/forum.php (Diễn Đàn Phi Dũng).

Phụ Chú:
Dưới đây là bản thống kê tỷ lệ Browser được dùng để truy cập vào HQPD từ đầu năm 2017, trong đó nhiều nhất là Chrome, kế tiếp là FireFox. IE đứng hàng thứ 4 với con số khiêm nhường 12.5% . Người dùng Chrome hay FF có cảm giác bất an nếu cứ bị cảnh báo hay nhìn thấy những dấu hiệu không an toàn như trên.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1490142375-godaddy5.jpg