PDA

View Full Version : Hình ảnh KQVNCHluuvong
02-27-2017, 04:13 AM
Lang thang tren flickr thì tìm ra hình này , nhưng khong biết phi đoàn nào & phi trường nào ..
( 5 A-1 đang chuẩn bị cất cánh )


http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488168734-a1e-skyraders.jpg

khongquan2
02-27-2017, 06:50 PM
Không Đoàn 92 CT tại Phan Rang và được thành lập vào giữa năm 1972, KĐ trưởng đầu tiên: Trung Tá Lê Văn Thảo. Gồm có 3 phi đoàn phản lực A37 và 1 phi đội trực thăng tải thương.

- Phi đoàn 524 (Thiên Lôi) , PĐ Trưởng đầu tiên: Đại Úy Nguyễn Quang Ninh
Phi Đoàn 524 "Thiên Lôi" được thành lập vào năm 1965 tai Nha Trang và được trang bị A1-H Skyraider. Đến 1968, phi đoàn 524 "Thiên Lôi" trở thành phi đoàn đầu tiên tiếp nhận phản lực cơ A37.

Trần Mạnh khôi


http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488221071-016pd524 copy.png

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488221100-a-37 thienloi copy.png

ttmd
02-28-2017, 03:43 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488253339-Dalat42.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488253370-Dalat27.jpg

http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488253384-Dalat28.jpg

khongquan2
02-28-2017, 07:38 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1488253339-Dalat42.jpg
North American T-28 Trojans - VNAF - Đà Nẵng AB 1963