PDA

View Full Version : Tản mạn Thơ Vui .



loibangTQLC
07-30-2009, 09:23 PM
Gởi đến các bạn trong HQPD để mua vui cuối tuần :



Ôi thời oanh liệt
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng cũng chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa là...
Ðến khi về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân (Ðào tiên gà)



Hổ nhớ rừng!!
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ sung sức nó teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức mạnh như trâu
Bây giờ công cụ nó nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng quản nắng mưa
Bây giờ lóang thóang lưa thưa gọi là
Ấy là nói chuyện trong nhà
Còn sang hàng xóm thì là vô tư