PDA

View Full Version : Video Youtube in HQPD



chimtroi
02-07-2017, 11:21 PM
Các Bạn thân mến,
Dưới đây là hình chỉ dẫn cách gắn video youtube vào HQPD ngoài cách thông thường dùng code Video

Cách gắn:
- đơn giản: chỉ cần nhấn nút (1) trong hình bên dưới và cho link Youtube vào (chỉ phần cuối của link).
- Nút (2) cũng dùng tương tự như trên nhưng có thêm khung hình cho Video.



http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1486508854-YT1.jpg



SeTsgT9VCak