PDA

View Full Version : Đêm Không Gian, Hoa Anh Đào của Hội KQ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 25/3/2017Boomboom211
01-29-2017, 12:44 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1485693888-2017DemKG.jpg

Đêm Không Gian, Hoa Anh Đào của Hội KQ Miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào lúc 7pm ngày thứ bảy 25/3/2017, tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22042.

Kính mời,
KQ Nguyễn Minh Toàn.
Phi Đoàn 211 Thần Chuỳ