PDA

View Full Version : Xuânkd33ct
01-27-2017, 04:08 AM
Xuân
Xuân nầy nối tiếp những xuân qua
Hạnh phúc niềm vui tỏa khắp nhà
Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Cành mai bánh mứt, pháo rền xa…
KĐ33CT
01/26/2017