PDA

View Full Version : Tìm Thiếu tá TRUNG (biệt hiệu “Trung Gà”)Phòng Trực
01-17-2017, 10:47 PM
Qua trung gian một KQ trước bay AC-47 ở Nha Trang, một đồng hương ở Úc nhờ chúng tôi nhắn tin tìm Thiếu tá TRUNG (biệt hiệu “Trung Gà”), trước bay A-1 ở Biên Hòa, về sau bay A-37 ở Nha Trang, có người thân trong gia đình ở Úc muốn liên lạc.

Xin liên lạc qua email KQ NGUYỄN HỮU THIỆN (Úc Châu) : thien_afb92@hotmail,com , chúng tôi sẽ chuyển tiếp.

Nguyen Huu Thien
01-19-2017, 10:47 PM
Điều chỉnh địa chỉ email

Thành thật cáo lỗi cùng quý chiến hữu KQ và độc giả HQPD:

Khi gửi Phòng Trực địa chỉ email của mình, chúng tôi đã có một sai sót vô cùng tai hại: dấu chấm trong địa chỉ email bị đánh máy thành dấu phẩy. Xin được sửa lại: thien_afb92@hotmail.com

Trân trọng,
KQ Nguyễn Hữu Thiện

Nguyen Huu Thien
03-07-2017, 10:22 PM
Tòa soạn Lý Tưởng - Úc Châu vừa nhận được email của một người thân của cố Thiếu tá Nguyễn Văn Dọng, khóa 63A, Phi Đoàn 524 Thiên Lôi (qua đời năm 2015 tại Úc), cho biết cố Thiếu tá Ngô Văn Trung, biệt hiệu “Trung gà”, hoa tiêu A-37 cùng phi đoàn, đã tử nạn trên đường bay từ Sài Gòn sang Thái-lan ngày 30/4/1975. RIP