PDA

View Full Version : Tâm Tình Của Người Lính Năm Xưacaonguyen
07-24-2009, 02:09 AM
Tâm Tình Của Người Lính Năm Xưa
http://img9.imageshack.us/img9/9913/tamtinhcuanguoilinhnamx.jpg

Phần 1

<object width="640" height="468"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/CV7LOS7Z3219139e6d6b491732279aeb0877c670"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/CV7LOS7Z3219139e6d6b491732279aeb0877c670" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="468"></embed></object>


Phần 2

<object width="640" height="468"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/AZ6UXLGK66b5875c819e1bc09fe86b0993ccaf14"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/AZ6UXLGK66b5875c819e1bc09fe86b0993ccaf14" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="468"></embed></object>

caonguyen
07-25-2009, 11:52 AM
Phần 3

<object width="640" height="468"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/2LQ3ZJY105e89241dbf105691dd9608faef5a1f6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/2LQ3ZJY105e89241dbf105691dd9608faef5a1f6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="468"></embed></object>