PDA

View Full Version : Sống & Chết .loibangTQLC
07-22-2009, 10:48 PM
SỐNGSống tủi làm chi đứng chật trời?

Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?

Sống làm nô lệ cho người khiến?

Sống chịu ngu si để chúng cười?

Sống tưởng công danh, không tưởng nước.

Sống lo phú quý chẳng lo đời,

Sống mà như thế đừng nên sống!

Sống tủi làm chi đứng chật trời?

(Sào Nam Phan Bội Châu)CHẾT"Chết mà vì nước, chết vì dân,

Chết đấng nam nhi trả nợ trần.

Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,

Chết như Tây Hán lúc tam phân.

Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,

Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.

Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,

Chết mà vì nước, chết vì dân."

(Sào Nam Phan Bội Châu)