PDA

View Full Version : Chân Dung Người Lính VNCHkhongquan2
12-31-2016, 08:26 PM
<iframe width="800" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/cfj0u9T6-iI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Khoá Tham Mưu Trung Cấp TTHLKQ-Nha Trang
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1483215813-tthlkq.jpg

khongquan2
03-20-2019, 05:36 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553103018-1475350509-bp2.png

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553103142-1502977915-Photo 1960s SAIGON Vietnam.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553103218-5226006815_d703398d54_z.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553103270-B-57.png

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553103304-BCHHQKQ.jpg

khongquan2
03-30-2019, 05:16 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553965774-VNAF-DirtyThirty-120120-F-DW547-002.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553965819-vnaf_phan rang.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553965880-vnaf a-1 3.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553965945-v11.png

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1553966085-SD4KQ NguyenHuyAnh.jpg

khongquan2
04-05-2019, 06:15 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1554444676-1.......jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1554444700-Bac phat.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1554444764-L-19 Viet-Nam_66-small.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1554444816-khongquanvn.jpg

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1554444911-The last fighter pilot.jpg

khongquan2
10-16-2019, 09:42 PM
Soc Trang Air Base 1970
Bộ trưởng Không Quân Mỹ Robert Seamans gắn huy chương KQ cho một trong năm Th/Úy phi công Không lực VNCH vì đã có hành động dũng cảm, trong buổi lễ bàn giao Căn cứ KQ Sóc Trăng.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1571262097-13981879481_a739f53da8_o.jpg

khongquan2
10-16-2019, 10:14 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1571264081-kqbtlkq.png