PDA

View Full Version : Nối Lại Tình Xưakd33ct
12-21-2016, 08:53 PM
Nối Lại Tình Xưa

Nhờ bác đảng rước tàu chống Pháp
Tàu xông vào chà đạp nước ta
Tàu mong nối lại tình xa
Ngàn năm đô hộ sơn hà hằn sâu

Nhờ bác đảng cúi đầu cõng khựa
Tàu bày mưu vây cứa cổ dân
Đảng hồ nhồi thuyết vô thần
Tự thân đồng hóa góp phần vong nô...

kd33ct