PDA

View Full Version : Em đã lấy chồng..... một nửa hồn anh bổng khù khờKiwiTeTua
11-30-2016, 11:03 PM
Nếu Biết Rằng Em Ðã Lấy Chồng........

"Bắc Kỳ"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ
Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông....

"Trung Kỳ"
Nếu biết rằng O nớ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong...

"Nam Kỳ"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hớt
Không gạo cho em đói "ghét" lòng....

"Bùi Chu Phát Diệm"
Nếu biết rằng em đã nấy chồng
Tim anh nở noét như nợn nóng
Nòng thòng nê nết nằm na niệt
Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông....

"Chợ Lớn"
Nếu piết rằng lị đã láy chòng
Ngộ dề ngộ pán hết Hòng Kong
Mang tiền ngộ đổ dào Chợ Lớn
Lòi dốn đầu tư ngộ mát lòng....

"Việt Kiều"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó chờ anh lựa
Cũng cỡ như em "but" rẻ rề ....

"Dân Trường Tây"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Xa va (ca va), moa cũng tỉnh như không
Bạn gái sơ cua moa cả đống
Buồn chi cho khổ, c'est la vie...

"VN Teenagers bên Mỹ"
If I know you just lấy chồng
I'll just hang out with my friends
Wish you luck with what's his face
Find me new girl no problem....

"American"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn không tiếc cũng không trông
Chừng nào ly dị cho anh biết
Ra toà làm giấy thế là xong....

"Bất Mãn"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Bỏ cuộc vui rồi em biết không
Người sao đẹp quá mà khờ thế
Chim đã vào lồng cổ đeo gông ...

"Bất Cần Đời"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Thôi thì cũng tốt thế là xong
Ván đã đóng hòm, tình đã chết
Ði tìm cô khác cua là xong....

"Sở Khanh"
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mừng húm chạy lông nhông
Thằng nào ngu quá chui vào rọ
Chết thế dùm anh đỡ tốn công ...

(lụm trong e-mail)

................................................
"Em đi một nửa hồn anh mất.....
Một nữa hồn kia bỗng dại khờ.."
Ông này lẩn thẩn lại lơ mơ
Em đi, ông trở nên khù khờ

Tui bèn mách kế ông sơ sơ
Buồn gì mấy chuyện nhỏ vẩn vơ
Đúng là chuyện ruồi bu, ấm ớ
Em đi, anh dề ngủ tỉnh bơ

Ra đường "cua ghệ" gì phải sợ
Gầy, Cao, Lớn, Bé, anh cứ quơ
"Cua" hoài cũng được em như mơ
Mang về đem để trên bàn thờ

Nhìn em, lòng anh buồn vu vơ
Em gầy mà em ăn quá cở
Mổi ngày "xực" hết mười tô phở
Nuôi em thân thể anh xác xơ
.......................................

Điệu này chắc phải đi ở đợ....... để nuôi em. :04:

KiwiTeTua

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1480546772-Dancing Pig.gif