PDA

View Full Version : The Very Best Of...cambinh
11-11-2016, 04:13 PM
Connie Francis
:40::40::40::40::40::40::40::40::40:http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478879988-connie francis - the very best of-f.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478880038-connie francis - the very best of-b.jpg

:40:

cambinh
11-11-2016, 04:16 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478880784-connie francis - lipstick on your collar.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478880842-Lipstick On Your Collar - Connie Francis.mp3

cambinh
12-02-2016, 11:46 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1480722301-connie francis - stupid cupid.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1480722226-Stupid Cupid - Connie Francis.mp3

cambinh
02-25-2017, 10:10 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1488016649-connie francis - fallin'.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1488016365-Connie Francis Fallin.mp3

cambinh
03-29-2017, 09:31 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1490822843-connie-francis-my-happiness.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1490822942-connie francis - my happiness.mp3

Nguyen Huu Thien
03-30-2017, 09:52 PM
Cambinh vui long upload bản Cuando Caliente Del Sol / Love Me With All Of Your Heart (Yêu em bằng nguyên trái tim) do Connie Francis hát; ngày mới biết... yêu, tôi rất thích bản này. Muchas gracias!

cambinh
04-01-2017, 09:07 AM
Cambinh vui long upload bản Cuando Caliente Del Sol / Love Me With All Of Your Heart (Yêu em bằng nguyên trái tim) do Connie Francis hát; ngày mới biết... yêu, tôi rất thích bản này. Muchas gracias!

https://www.youtube.com/watch?v=BA-dfZtlloM

cambinh
04-14-2017, 08:25 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1492158163-connie francis - who's sorry now.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1492158247-Who s Sorry Now - Connie Francis.mp3

cambinh
11-11-2017, 06:21 PM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1510423823-connie-francis-la-paloma.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1510424438-La Paloma Connie Francis.mp3

cambinh
05-29-2018, 12:57 PM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1527598379-Connie Francis - Come Rain Or Come Shine.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1527598469-Come Rain Or Come Shine - Connie Francis.mp3

cambinh
07-25-2018, 09:05 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1532509099-Connie Francis - How did he look.jpg

/uploadpics/mp3_pdf1017/1532508981-Connie Francis - How Did He Look.mp3

cambinh
10-25-2018, 10:20 AM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1540462434-connie-francis-time after time.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1540462549-Time After Time.mp3

cambinh
12-07-2018, 12:45 AM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1544143162-Connie Francis - The bell of St Mary's.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1544143272-The Bells of St Marys - Connie Francis.mp3

cambinh
12-14-2018, 10:29 PM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1544826038-connie francis - baby's first christmas.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1544825963-Connie Francis - Baby's First Christmas.mp3
Baby's First Christmas - Connie Francis

cambinh
02-17-2019, 01:01 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1550364980-connie francis - i miss you so.jpg

/uploadpics/mp3pdf_2018/1550365065-I Miss You So - Connie Francis.mp3

cambinh
07-03-2019, 09:17 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1562188060-Among My Souvenirs.jpg

/uploadpics/mp3pdf_2018/1562188144-Among My Souvenirs - Connie Francis.mp3

cambinh
12-18-2019, 04:11 PM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1576685209-Connie Francis - Hallelujah-I-Love-Him-So.jpg

/uploadpics/mp3pdf_2019/1576685362-Connie Francis - Hallelujah I Just Love Him So.mp3

cambinh
02-25-2020, 10:20 PM
https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1582668839-Connie Francis - Just A Dream.jpg

https://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd517/1582668962-Just A Dream - Connie Francis.mp3