PDA

View Full Version : Đặc-san Kỷ-niệm 50 năm Thần Phong - KQVNCHPhòng Trực
10-28-2016, 11:44 PM
HQPD vừa nhận được Đặc San Kỷ Niệm 50 Năm Thần Phong KQVNCH do NT Trịnh Khải Hoàng thuộc Ban Tu Thư Thần Phong KQ gởi tặng. Xin chân thành cám ơn NT Trịnh Khải Hòang cùng Ban Tu Thư Thần Phong và xin trân trọng giới thiệu cùng quý NT và Quý Bạn.


http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1477696766-thanphong.jpg
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1477697547-TP3.jpg


Quý NT và quý Bạn muốn xem đặc san trên PC xin download file dạng PDF theo link ở đây (http://hoiquanphidung.com/tailieu/50namThanPhong.pdf) (19 MB).

Nếu muốn có ấn bản tuyệt đẹp, xin liên lạc:

Đặc San Kỷ Niệm 50 Năm Thần Phong VNCH
Email: vttrinhkhaihoang@gmail.com
Cell Phone: (714) 277-7329