PDA

View Full Version : Trả Nợ Tình Xưa - Nhạc Tuấn Khanh, Phương Thanh trình bàychopper1
01-27-2008, 05:52 PM
<center>
<table border=2 bordercolor="blue" style="background-image:url('http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/tntx.jpg');width:410px;height:410px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=120 direction=up><dl><dl><font color="Blue" face="times new roman" size=2><i>
<br />
<br />
<b>Nhạc: Tuấn Khanh<br />
Ca sĩ: Phương Thanh<br /><b />
<br />
Dốc hết tình này ta trả nợ người<br />
Dốc hết tình này ta trả nợ đời<br />
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi<br />
Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,<br />
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau<br />
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau<br />
<br />
Chorus:<br />
Trả hết, trả hết cho người<br />
Trả luôn mắt môi nụ cười<br />
Trả xong đời còn hư không<br />
Nào gío gío bay về trời<br />
Này hoa sẽ bay về cội<br />
Còn ta đường nào cho ta<br />
Em ơi em ta không thể<br />
Nuôi bao nhiêu yêu thương này<br />
Nhớ nhung hoài<br />
Em ơi em ta không thể<br />
Nuôi bao nhiêu yêu thương này<br />
Chờ mong mãi<br />
<br />
<tr><td></td></tr></table></div><embed style="filter:Invert(); WIDTH:410px; HEIGHT: 25px" src="http://www.freewebtown.com/chopper1ng/HQPD/Nhac_PD/TraNoTinhXa_PT.wma" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>

chimtroi
01-28-2008, 03:38 PM
yea......Đúng rùi. Cám ơn CB.
Sorry, tui lộn Tình với...Tiền, chắc tại hai thứ đều thiếu hiếm và quí giá, hihi...:icon_bighug: