PDA

View Full Version : Tìm anh Nguyễn Hữu HạnhTienNT
10-17-2016, 08:55 PM
Tìm anh Nguyễn Hữu Hạnh pilot A37 ở Nha Trang năm 74-75 (nhà ở Mỹ Tho ). Nếu có thể, xin liên lạc với bạn cũ Tiến qua Facebook message tên Le Ha (From Nha Trang, Vietnam). Cảm ơn.