PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng môn (Khoá 70B)khongquan2
09-26-2016, 03:24 PM
Tìm bạn đồng môn (Khoá 70B) rất mong HQPD giúp đở tôi.

A.C Ngọc 70B (AC cơ hữu) muốn liên lạc với A.C Giao (Bùi Thiện Giao) cùng 47 bạn AC cơ hữu.
Tin về ngoclansgn@icloud.com

Thành thực biết ơn.

Tamhong1950
04-01-2017, 08:33 PM
Tìm bạn đồng môn (Khoá 70B) rất mong HQPD giúp đở tôi.

A.C Ngọc 70B (AC cơ hữu) muốn liên lạc với A.C Giao (Bùi Thiện Giao) cùng 47 bạn AC cơ hữu.
Tin về ngoclansgn@icloud.com

Thành thực biết ơn.
Xin goi tui
Tam hong
(864)905-6775

dnchau
04-04-2017, 04:55 PM
Hi NT ,
Tôi đã chuyển message tới NT Bùi Thiện Giao (canhthep.com).Hy vọng quí NT gặp lại bạn hiền.

Châu