PDA

View Full Version : tìm người thânTieudoantam
09-07-2016, 07:36 PM
Tìm bạn Đại uý Trần văn Tý Tự Hưng SQ kỹ thuật SD 4 KQ tại Cần Thơ
trước 1975 ở chân cầu Trương Minh Giảng ( cầu Kiệu) đường Hai Bà Trưng
thư về thachlek24@yahoo.com