PDA

View Full Version : Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCHSVSQKQ
08-31-2016, 04:52 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472618863-boo tu lenh kq.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472676718-btl1.png
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472619081-bo tu lenh kq.png
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472671207-bo tu lenh khong quan.jpg

SVSQKQ
08-31-2016, 08:54 PM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1472676857-btl7.jpg

SVSQKQ
01-21-2017, 07:01 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1485025133-btl.png

SVSQKQ
09-19-2017, 05:23 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd417/1505798611-bo tu lenh kq.jpg

SVSQKQ
02-24-2018, 05:47 PM
Hình ảnh sưu tầm caymai

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519493761-28276681_948437578664479_2918454665948905410_n.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519493946-28278949_948425995332304_2318084906423781466_n.jpg
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519494028-28336341_948426001998970_7198725810631701158_o.jpg


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1519494427-TTHLKQ.jpg

SVSQKQ
09-05-2018, 08:51 PM
Vietnam War 1967. Vietnam Air force military members.
Văn phòng Tham mưu Phó Huấn luyện, Bộ Tư lệnh Không quân VNCH.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1536180652-40796474_1885569344833019_393460317604020224_o.jpg