PDA

View Full Version : Đoàn Chim Cánh Sắt (Phương Linh, Ngọc Sơn)TAM73F
08-23-2016, 01:33 PM
Một bài tình ca về người phi công VNCH hay ít được phổ biến

Đoàn Chim Cánh Sắt (Phương Linh, Ngọc Sơn) / Phương Thanh ca (Dĩa Hát Continental 019 - Pre 1975)

Chương trình nghệ thuật dĩa hát do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trình bày.

Tổng phát hành 167 Thương Xá Nguyễn Huệ - Sài Gòn.

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zMZy72vEVOk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F sưu-tầm qua một Không Quân già