PDA

View Full Version : Tìm bạn Chung Van Quangkhongquan2
08-19-2016, 06:10 PM
Chung Van Quang học khoá 4/72 SQTD rồi chuyển qua Không Quân. Cho bạn cùng khoá biết tin.

Người tìm:
Nguyen Duc Tien
7774 Dersingham Dr.
Sacramento,Ca95829
Phone: 916-706-8982