PDA

View Full Version : Không Quân Tiến Lên!HùngQuốcViệt
07-23-2016, 06:20 PM
Phong trào chống cộng đã dâng cao
Lợi Quốc vì Dân hiến máu đào
Liệt Nữ trâm anh vươn chính khí
Anh Hùng đại nghĩa thấu trăng sao
Công an hạ cấp như giun sán
Cộng phỉ hôi tanh giống giặc tàu
Đất nước suy tàn quan nhũng loạn
Không Quân trừng trị lũ gieo đau